Persondatapolitik

Behandling af personoplysninger ved brug af vores kontaktformular

Dataansvarlig
Når du anvender vores kontraktformular på www.dnpvisiosign.com, afgiver du oplysninger til:
dnp denmark
Skruegangen 2
2690 Karlslunde
CVR-nr. 12759444
Danmark
(herefter ”dnp Visiosign”)

som er dataansvarlig for behandlingen af oplysningerne.

Du kan kontakte os på telefon 39633906 eller på e-mail info@dnpvisiosign.com.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?
dnp Visiosign anvender dine oplysninger til at kontakte dig som opfølgning på din forespørgsel eller anmodning om at blive kontaktet samt til naturlig opfølgning overfor dig herpå. Herudover anvender vi ikke dine oplysninger, medmindre vi aftaler andet i vores dialog.

Hvis du også har afgivet oplysninger til andre formål, oplyser vi dig særskilt om vores behandling til sådanne formål.

Vores grundlag for at behandle oplysninger om dig
Grundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f (interesseafvejningsreglen). Vores legitime interesse i at behandle dine oplysninger er, at vi kan følge op på din anmodning om at blive kontaktet og efterfølgende kontakte dig.

Vi videregiver ikke dine oplysninger
De oplysninger vi modtager om dig, videregiver vi som udgangspunkt ikke til andre. Vi videregiver kun dine oplysninger, hvis vi bliver pålagt det af myndigheder eller ved retslig handling.

Hvor længe opbevarer dnp Visiosign personoplysninger om mig?
Når vi har kontaktet dig på baggrund af din forespørgsel og eventuelt foretaget opfølgning herpå, sletter vi oplysningerne om dig, medmindre vores kontakt til dig giver anledning til yderligere dialog.

I overensstemmelse med Forbrugerombudsmandens retningslinjer og krav, opbevarer vi dokumentation for dit samtykke, til at sende dig markedsføringsmateriale på e-mail indtil to år efter, at vi senest har anvendt dit samtykke. Denne dokumentation indeholder din e-mailadresse, dit navn, tidspunktet for dit samtykke og din ip-adresse. Vores behandling af dine oplysninger sker her på baggrund af Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(c) eller 6(1)(f), idet vi umiddelbart er forpligtet til at foretage behandlingen, og idet vi har en væsentlig interesse i at kunne dokumentere, at vi overholder markedsføringslovens § 10. Derefter sletter vi oplysningerne om dig.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen
Du har en række rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Dine rettigheder omfatter:

  • Ret til indsigt: Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig.
  • Ret til berigtigelse: Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget og få ufuldstændige personoplysninger fuldstændiggjort.
  • Ret til sletning (retten til at blive glemt): I særlige tilfælde har du ret til at få slettet personoplysninger om dig, inden det tidspunkt hvor vi almindeligvis vil slette dine oplysninger.
  • Ret til begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle personoplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.
  • Ret til at gøre indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger- men altid hvis behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring.
  • Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden.
  • Ret til at indgive klage: Du kan til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk, hvor du også kan finde yderligere information om dine rettigheder som registreret.