GÆSTEREGISTRERING

Tag godt imod gæster med en gæsteregistrering

Giv gæster en god modtagelse og hjælpe dem til selv at finde vej. Den gode velkomst er med til at give et godt indtryk af organisationen.

Oplev i AR

AR understøttes ikke på denne enhed og/eller browser.

Beskrivelse

Løsning indeholder

Tilkøb

Gæsteregistreringssystemet giver gæster mulighed for at melde deres ankomst med interaktiv touch-funktion.

Systemet sender besked til de valgte medarbejdere på mail eller sms om, at deres gæster er ankommet. Der kan opstilles krav i systemet om, at gæsterne skal læse instrukser om sikkerhed, print af gæstekort med mere, inden
gæsterne færdes i bygningen.

dnp Visiosign har udviklet sit eget software, Visiosign Cloud, som er basen for enhver dnp Visiosign Solution. Visiosign Cloud er den online platform, der samler alle organisationens dnp Visiosign enheder i én brugervenlig platform.
Alle skærme samlet i en platform.

  • Blackline 32’’ bord m. touch / Blackline 42’’ bord m. touch
  • Blackline Player One
  • Konfiguration af brugere og designlinje til skærmen i Visiosign Cloud
  • Konfiguration af gæsteregistrering
  • Projektstyring op til 2 timer

dnp Visiosign har udviklet sit eget software, Visiosign Cloud, som er basen for enhver dnp Visiosign Solution. Visiosign Cloud er den online platform, der samler alle organisationens dnp Visiosign enheder i én brugervenlig platform.
Alle skærme samlet i en platform.

  • Unikt design
  • Udprint af gæstekort
  • Unik RAL-farve på standeren
  • Konfiguration af special touch-knap – med statisk service info eks. kort eller handicaphjælp

Gæsteregistrerings-abonnement: 495 kr. pr. måned pr. enhed (faktureres årligt).

dnp Visiosign har udviklet sit eget software, Visiosign Cloud, som er basen for enhver dnp Visiosign Solution. Visiosign Cloud er den online platform, der samler alle organisationens dnp Visiosign enheder i én brugervenlig platform.
Alle skærme samlet i en platform.

Modtag gæster med
dnp Visiosigns gæsteregistrering

Digital reception og vejvisning i organisationen
Receptionsskærm, gæsteregistrering, kortoversigt, interaktivt infobord/-stander og vejviserbord/-stander er en serie af funktionelle solutions til at indrette en digital reception og hjælpe med vejvisning. De kan placeres i indgangspartier og centrale steder i organisationen til at hjælpe med vejvisning i bygningen.

Interaktivt kort over bygningen
Det centrale ved vejvisning er et specialdesignet digitalt kort, der gør det nemt og enkelt at finde vej og navigere i bygningen.

Digital reception – gæster melder selv deres ankomst
Med gæsteregistrering kan besøgende søge efter medarbejdere, de har et møde med, og melde deres ankomst. Der er også mulighed for at få printet et gæstekort.

Receptionsskærm med velkomst og mødeoversigt og et oversigtskort
Receptionsskærmen kan bruges til at byde velkommen og informere om dagens møder og parkeringsforhold. Kortoversigtsskærme kan vise vej til specifikke lokaler og møderum.

GÆSTEREGISTRERING

Lad dine gæster melde deres ankomst

Lad gæster melde deres ankomst med en gæstestander
dnp Visiosign har et multifunktionelt gæsteregistreringssystem, hvor gæster kan melde deres ankomst med interaktiv touch-funktion. Systemet sender besked til de valgte medarbejdere på mail eller sms om, at deres gæster er ankommet. Der kan opstilles krav i systemet om, at gæsterne skal læse instrukser om sikkerhed, print af gæstekort med mere, inden gæsterne færdes i bygningen.

Aflast receptionisten og byd velkommen med billeder og tekst
Med dnp Visiosigns gæsteregistreringssystem i den digitale reception optimeres gæsternes velkomstoplevelse samtidig med, at gæsteregistreringssystemet aflaster receptionspersonalet.

DIGITALT PRØVERUM

Se vores løsninger i
virkelighedstro omgivelser

Med hjælp fra augmented reality kan du ikke alene få tilfredsstillet din nysgerrighed, men det muliggør samtidig, at du virtuelt kan indsætte vores digitale løsninger i jeres lokaler med hjælp fra en smartphone, så alle beslutningstagere har lige mulighed for at se sammenspillet mellem jeres visuelle udtryk og vores digitale løsninger.

Vælg din løsning
CASES

Udvalgte kundecases

Københavns Erhvervsakademi

Udvalgte kundecases

Vi leverer mange typer af skærmløsninger og samarbejder tæt med vores kunder om at skræddersy en løsning der afspejler organisationens behov og ønsker.

Se vores cases
Se alle cases

Stærke kunderelationer over 20 år